Челични јажиња

Опис Преземи каталог

Челично јаже

 

Wire rope

 

rope-rxr
Челичните јажиња се изработени од челична жица, и имаат широка примена во индустријата ,градежништвото и општа намена.

 

Основни технички карактеристики што ги дефинираат челичните јажиња се: пречник, плетеница, јадро, смерот на плетењето и  површинската заштита .

 

 • Пречникот е измерена димензија на кружната дебелина на челичното јаже
 • Конструкцијата на челичното јаже е дефинирана со плетеницата на челичните жици,конструкцијата на јажето и типот на јадрото.
 • Јадрото може да биде  Челично ČJ (eng. IWRC, IWSC) или  конопно – KJ (eng. FC). Јадрото создава отпор и помага на плетениците да се тријат меѓусебно во различни услови на примена.За нормални (лесни) услови на работа каде што има превиткување на јажето се користат со конопно јадро ,додека за потешки услови на дигање товар се користат цврсти челични јадра.
 • Смерот на плетењето може да биде: десен  и лев  (RHOL, LHOL), и секое десно или лево плетење е ориентирано истосмерно (eng. ordinary lay) или со вкрстување (eng. lang lay).
 • Површинската заштита зависи од условите на користење на челичното јаже .Таа заштита може да биде: Бронирана (Црна/гола), поцинкувана и толпо галванизирана.

 • Frank Reman January 12, 2013

  Lorem ipsum dolor sit amet.

 • Frank Reman July 11, 2014

  Nam viverra euismod odio, gravida pellentesque urna varius vitae, gravida pellentesque urna varius vitae

 • Frank Reman July 11, 2014

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.