Градежна Дигалка

Градежна Дигалка  PA

Mini electric hoist type PA

Дигалка електрична ланчана SHH-a

Дигалка електрична ланчана SHH-A

 

shh-remex-web-01

Дигалка електрична ланчана SHH-АМ со тролеј мачка

Дигалка електрична ланчана SHH-АМ со електрична количка

 

Electric chain hoist type SHH-AM with electric trolley

shh-remex-web-05

Дигалка електрична на сајла мини SHEM

Дигалка електрична на сајла мини SHEM

 

Electric wire rope winch