Ланци за општа намена

Опис

Ланци за општа намена

 

Commercial chain

 lanac DIN 766lanac DIN 763

 • DIN 5685, DIN 766, DIN 763, DIN 764
 • не се за кревање на товари, за носивост се користат високоотпорни ланци тип G80 i G100
 • завршна изработка: поцинкувани, црни или  ИНОКС AISI 316

 

 • Frank Reman January 12, 2013

  Lorem ipsum dolor sit amet.

 • Frank Reman July 11, 2014

  Nam viverra euismod odio, gravida pellentesque urna varius vitae, gravida pellentesque urna varius vitae

 • Frank Reman July 11, 2014

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.