Полиестерни каиши бесконечни

Опис Преземи каталог

Полиестерни каиши бесконечни “O”

 

Round polyester sling

 

 • EN 1492-1
 • полиестерни каиши со ушки на двата краја за дигање на товар
 • фактор на сигурност: 7
 • една линија на траката означува носивст од 1.0t
 • бојата на каишот одредува носивоста на траката
 • секоја привезница има декларација и сертификат и упатство за работа
 • Внимание:

  • се користат исклучиво неоштетени привезници со затега
  • не смее да се преоптерети носивоста
  • затегата не смее да се испреврти или да се врзува
  • да се заштити затегата од остри агли и абразивност
  • привезниците со затега не се наменети за кревање на товар

 • Frank Reman January 12, 2013

  Lorem ipsum dolor sit amet.

 • Frank Reman July 11, 2014

  Nam viverra euismod odio, gravida pellentesque urna varius vitae, gravida pellentesque urna varius vitae

 • Frank Reman July 11, 2014

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.