Ланец Г100

Ланец Г100

 

Chain according to EN 818

Шумарски ланци

Шумарски ланци

 

Forest chains

Ланчан комплет со затегач

Ланчан комплет со затегач

 

Lashing chain

 

Ланци за тракторски гуми

Ланци за тракторски гуми

 

  • ланец за тракторски гуми: копитар (класичен и multi-ring) и  мрежест  (еднореден или двореден)
  • за користење во шумарство : при зимски, каливи или  влажни услови

Ланец со кратки карики

Ланец со кратки карики

 

Short link chain

 

  • ланец со кратки карики: DIN 5685, DIN 766 калибриран, DIN 764
  • не се за кревање терети, за такви намени се користат високоотпорни ланци G80 i G100
  • завршна изработка:поцинкувани, црни или ИНОКС AISI 316