Спирални Челични Јажиња

Спирални Челични Јажиња

 

Spiral rope

 

 • конструкција на јаже: 1×7, 1×19, 1×37
 • завршна изработка: поцинкувано
 • прекидна снага означена во таблицата

ПВЦ Пастифицирани Јажиња

ПВЦ Пастифицирани Јажиња

Wire rope with PVC coating

 

 • конструкција на јаже: 6×7+kj, 6×19+kj со ПВЦ  црево дебелина од 1.0,2.0 или 3.0 mm
 • завршна изработка: внатрешен слој поцинкуван, надворешен PVC
 • цврстина на жица: 1770 N/mm2
 • прекидна снага означена во таблицата

Сајли за општа намена

Сајли за општа намена

 

 • конструкција на јажето: 6×7+kj, 6×19+kj, 6×37+kj.
 • завршна изработка:црно или поцинкувано.
 • цврстина на жица: 1770 N/mm2 или 1960 N/mm2.
 • прекидна снага означена во таблици.