Конопи

Конопи јажиња

 

Rope

Ланци со долги карики

Ланци со долги карики

 

Long link chain

  •  ланец со долги карики DIN 763
  • претежно се користат за превезување
  • не се за кревање терети, за такви намени се користат високоотпорни ланци G80 i G100
  • завршна изработка:поцинкувани, црни или ИНОКС AISI 316

Високоотпорен ланец за кревање

Високоотпорен ланец за кревање

 

Chain according to EN 818, high tensile steel

Висококвалитетен, високоотпорен ланец за кревање, на терет и прицврстување, специјализирани за динамичка и статички оптеретувања.

Ланец Г80

Ланец Г80

 

Chain according to EN 818, grade G80

 

Квадратен ланец Г80

Квадратен ланец Г80

 

Square link chain G80