Тирфор со сајли за влечење

Дигалка на повлекување  со сајла “ТИРФОР”

 

Pulling hoist type Tyrfor

 

  • дигалки за влечење ,дигање и затегање
  • секоја дигалка има осигурач од преоптеретување
  • дигалката користи  челично  јаже со посебна конструкција   (забрането е да се користи обично јаже !)

wire-rope-winch

Дигалки колски винти

Дигалки колски винти  “VINTA”

Дигалки колски винта

Rack jack

 
mehanicka-vinta-remex mehanicka-vinta

Дигалка потезна на сајла

Дигалка потезна на сајла

 

Small pulling hoist

dizalica-povlacna-mala

Дигалка ланчана од ИНОКС

Dizalica lančana INOX

 

Stainless steel chain hoist RX-lift