Стеги ДИН 741 ,1142

Стеги ДИН 741 ,1142  US tip

 

  • за прицврстување челичнно јаже

Малотни ДИН 82101

Малотни ДИН 82101

 

Shackle according to DIN82101

Малотни високоотпорна равна Г210

Малотни високоотпорна равна Г210

 

  • равна или  омега мешеста
  • високоотпорен челик, Г60
  • фактор на сигурност: 5
  • завршна изработка : поцинкувана

Малотни високоотпорни равни со матица Г2150

Малотни  високоотпорни равни со матица Г2150

High tensile steel dee shackle with safety pin G2130

 
skopac-vosk-ravni-tip-c-remex skopac_vosk_ravni_s-maticom_remex

Малотна високоотпорна мешеста ОМЕГА Г209

Малотна високоотпорна мешеста ОМЕГА Г209

 

  • високооптпорен челик, G60
  • фактор на сигурност: 5
  • завршна изработка: поцинкувано