Хваталка за бетонски цевки

Хваталка за бетонски цевки

Pipe plate clamp

 

  • се користи во пар према спецификација

hvataljka-za-betonske-cijevi-rx