Неротирачко Јаже

Неротирачко Јаже

Non-rotating wire rope

  • конструкција на јажето: 35wx7+čj, 19×7+čj
  • завршна изработка: црно или  поцинкувано
  • цврстина на жица: 1960 N/mm2
  • прекидна снага озачена во таблица