Ланец со кратки карики

Ланец со кратки карики

 

Short link chain

 

  • ланец со кратки карики: DIN 5685, DIN 766 калибриран, DIN 764
  • не се за кревање терети, за такви намени се користат високоотпорни ланци G80 i G100
  • завршна изработка:поцинкувани, црни или ИНОКС AISI 316