Дво краки челичници

Дво краки Челични Привезници

 

Two-leg swaged sling assembly

 

  • типови: 1-краки, 2-краки, 3-краки, 4-краки
  • фактор на сигурност : 5
  • HRN EN 13414
  • елементи за изработка : јаже, ал.клеми, алки, јадра, куки
  • сите елементи се во склад со носивоста
  • изработка на различни должини и завршетоци