Заштита за полиестерни каиши

Заштита за полиестерни каиши

 

Polyester sling protection

 

  • аголна пластична  заштита
  • 2 вида : класични и појачани

 

 

 

.