Ланци со долги карики

Ланци со долги карики

 

Long link chain

  •  ланец со долги карики DIN 763
  • претежно се користат за превезување
  • не се за кревање терети, за такви намени се користат високоотпорни ланци G80 i G100
  • завршна изработка:поцинкувани, црни или ИНОКС AISI 316

Високоотпорен ланец за кревање

Високоотпорен ланец за кревање

 

Chain according to EN 818, high tensile steel

Висококвалитетен, високоотпорен ланец за кревање, на терет и прицврстување, специјализирани за динамичка и статички оптеретувања.

Ланец Г80

Ланец Г80

 

Chain according to EN 818, grade G80

 

Квадратен ланец Г80

Квадратен ланец Г80

 

Square link chain G80

Ланец Г80 за рачни дигалки

Ланец Г80 за рачни дигалки

 

Manual hoists chain G80