Фаталка перманетна

Фаталка  магнетна перманетна

 

Permanent magnetic lifter