Спирални Челични Јажиња

Спирални Челични Јажиња

 

Spiral rope

 

  • конструкција на јаже: 1×7, 1×19, 1×37
  • завршна изработка: поцинкувано
  • прекидна снага означена во таблицата