Ланци за тракторски гуми

Ланци за тракторски гуми

 

  • ланец за тракторски гуми: копитар (класичен и multi-ring) и  мрежест  (еднореден или двореден)
  • за користење во шумарство : при зимски, каливи или  влажни услови